האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

גבעת הרב"טים

אתר הנצחה לזכרם של שבעה לוחמים מפלוגת המסייעת של גדוד 202