האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

שביל אילן

אתר הנצחה לזכרו של סגן אילן גבאי ז"ל, מפקד מחלקה בפלחו"ד 101