האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

מצפה מרגליות

לזכרו של רא"ל אמנון ליפקין שחק ז״ל