האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

האלוף (במיל') עמוס ירון

לוחם, מג"ד גדוד הנח"ל המוצנח, מפקד בא"ח צנחנים, מפקד חטיבת הצנחנים, קצין חי"ר וצנחנים ראשי