האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

אנדרטת הצנחנים

האנדרטה המרכזית לחללי הצנחנים