האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

אנדרטת הפיגוע בצומת השרון (בית ליד)

לזכר 22 חללי הפיגוע הכפול בשנת 1995