האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

מצפה איתן

לזכרו של רס"ן איתן בלחסן ז"ל, מפקד סיירת צנחנים