האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

צנחן - אנדרטה לזכר רב״ט עירן ברג ז"ל

לוחם בגדוד 890