האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

רס"ר גדוד 202 משה מימון ז"ל - אלבום שירות

משה מימון ז"ל נפל ביום הראשון של מלחמת ששת הימים - צילומים: באדיבות משפחת מימון