האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

ההר העגול

אתר הנצחה לזכר ראובן גלקין ז"ל ולזכר לוחמי גדוד 890