האדומה

הצנחנים לדורותיהם

לוחמים | סיפורים | מקומות

צומת בית ליד

מקום המפגש לשעבר של הצנחנים